Gyermek imák

 

 

 

 

- Kezeinket összetéve

Imádkozzunk szépen,

Hisz van, aki meghallgatja,

Van Isten az Égben.

 

Megvigasztal az imádság,

Megtisztul a szívünk.

A jó Isten közelében

Békességre lelünk.

 

-          Itt van szívem megnyitom,

Lépj be édes Jézusom.

S lakozz  boldog életem. Ámen

 

-          Jézusé vagyok,

Az is maradok.

Nem vonhat el semmi tőle,

Megtart engem erős keze. Ámen.

 

-          Köszönöm Istenem, hívő nagymamámat,

Akit úgy szeretek, mint édesanyámat.

Ő kulcsolta imára először kezemet,

Ha ma imádkozom, neki köszönhetem. Ámen.

 

-          Az én nagyszüleim messze falun élnek,

Csak vakációban láthatom meg őket

Szabad vagyok köztük, mint réten a madár,

Enyém a nagy udvar, erdő, mező, határ.

Arra kérlek Téged, édes jó Istenem,

Sose vond meg tőlük őrző szereteted.

 

 

 

 

Reggeli imák:

 

- Jó reggelt édes Jézusom,

Legyen Tied ez a napom.

Kézen fogva vezess engem,

S ne engedd el soha kezem. Ámen

 

- Én Istenem felébredtem,

Te őrködtél én felettem.

Köszönöm, hogy megtartottál,

Hogy felettem virrasztottál.

El ne hagyj a mai napon,

Légy kísérőm a jó úton,

Hogy parancsod meg ne szegjem,

Jézusomat hűn kövessem. Ámen

 

- Mennyben lakó én Istenem!

Könyörgök, légy mindig vlem.

Ha kél a fény napkeleten,

A te szemed rajtam legyen.

És ha leszáll napnyugaton:

Te légy Atyám az oltalom.

Terjeszd ki rám áldó kezed:

Legyen áldott a te neved. Ámen.

 

- Édes jó Istenünk új napra virradtunk.

A te áldó szemed legyen mindig rajtunk.

Ne vedd le mirólunk soha a szemedet,

Terjeszd ki felettünk áldó kezeidet. Ámen.

 

 

 

Étel előtti és utáni imák      

    Jöjj Úr Jézus, légy vendégünk,

Áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen

 

Aki ételt, italt adott,

Annak neve legyen áldott. Ámen

       

      Templomban

 

Szent házadban megjelentem,

Jó Istenem, áldj meg engem,

Hadd dicsérlek buzgón Téged,

Vésd szívembe szent igédet. Ámen

 

Ki hozzád jön, azt üresen

El nem küldöd Uram, sosem.

Megyek én is gazdagodva,

Kísérj el a köznapokba.

Szívembe add Szentlelkedet,

Hadd lehessek hű gyermeked. Ámen.

 

Ima szülőkért

 

Anyám, én még gyermek vagyok,

Nem szólok úgy, mint a nagyok.

A szavakat nem keresem,

De azért fogadd kedvesen.

Áldd meg az  édesanyámat,

Ki gondoz és értem fárad,

Nem alszik és meg sem pihen.

Hallgatja, hogy ver a szíem.

Apámat is áldd meg Atyám,

Ki dolgozik, keres reám.

Karját, lelkét erősítsd meg,

Legyen kemény szíve, meleg.

Nem találom a szavakat,

Jobban tudod Atyám, magad,

Tudod, hogy én mit gondolok:

Áldd meg, hogy legyenek boldogok. Ámen.

 

 

Esti imák:

 

- Én Istenem, jó Istenem.

Lecsukódik már a szemem,

De a tied nyitva Atyám,

Amíg alszom, vigyázz reám.

Vigyázz az én szüleimre,

Meg az én kis testvéremre.

Mikor a nap újra felkel,

Csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

 

- Álom, álom édes álom

Nyugodj az én szempillámon.

Amíg zárva lesz a szemem,

Légy mellettem, én Istenem. Ámen

 

- Már a szép nap lenyugodott,

Egészen bealkonyodott,

Jó sötétbe vonta magát.

Adjon Isten jó éjszakát.

Köszönjük, hogy velünk voltál,

Istenünk, hogy megtartottál.

Nyújts az éjjel is oltalmat,

A fáradtnak nyugodalmat. Ámen.

 

-  Úr Jézus, őrizd álmom,

Most szemeimet lezárom.

Testem, lelkem Reád bízom,

Légy mellettem, ó Jézusom. Ámen.