Missziói jelentés 

Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközség

Kozármisleny, Kálvin tér 1.

 

2012-ben folytattuk gyülekezetünk építését, valamint gyülekezeti feladatunk kulcsa volt  egyházi közösségünket misszionálni, vagyis a már meglévő gyülekezeti tagokat megtartani és bevonni a gyülekezet vérkeringésébe. Nehéz megtalálni a megfelelő alkalmat, időpontot, hiszen Kozármisleny lakosságának átlagéletkora 35 év, aktív dolgozó emberek költöztek ki Pécs agglomerációjába, akik reggel 8 órától este 18.00 óráig nem tartózkodnak a településen, utána pedig elérhetetlenek, „mozdíthatatlanok”. Bár az elmúlt évben mindezek mellett sok-sok örömről tudok beszámolni, hiszen többen lettünk. A választói névjegyzékben 144 főt számoltunk, ami az elmúlt évihez képest 21 gyülekezeti taggal növekedett. Amíg biblia órán 3-4 gyülekezeti tag vett részt, most általában 10 vagy ettől is több testvér jön el. Az iskolai hittanoktatás is „beindult” – 3-5 fővel tartottam eddig órákat – tavaly szeptembertől két csoportban van összesen 15 diákom – nagy öröm számomra –s az óvodás csoportokban is aktívan járnak a gyermekek – ott 20-25 gyermekkel foglalkozom. További öröm a baba-mama klub, amit egy héten kétszer tartok – 15-20 kis gyermekkel találkozom hétről hétre, akik már egy éves kortól megjelennek a gyülekezetben – aztán jönnek az oviba református hittanra, s reménység szerint találkozom velük az iskolában. Valószínű, hogy évről évre többen lesznek, hiszen 15 gyermeket kereszteltem 2012-ben – de a legfőbb cél, hogy ezeknek a gyermekeknek a szüleik megjelenjenek az aktív gyülekezeti életet élők között.

Úgy, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is szem előtt tartjuk a négy legfontosabb tényezőt:

1. gyülekezetünk Krisztus – központú legyen

2. családias és szeretetteli

3. nyitott és befogadó gyülekezet

4. szolgáló, gyülekezeti tagokat bevonva aktívak

GYÜLEKEZETI ALKALMAK

1. Istentisztelet: legfontosabb alkalom a vasárnapi istentisztelet, ami vasárnap 10.00 órakor kezdődik, kivéve hónap utolsó vasárnapját, amikor du. 16.00 órakor tartunk istentiszteletet szeretetvendégséggel egybekötve.

2012. január 1-je óta minden vasárnap följegyezzük, hogy hányan vettek részt az istentiszteleten. Szépen lehet követni hónapról hónapra a növekedést. Az istentiszteleti alkalmakon a presbiterek is jelen vannak. fontosnak érzik a vasárnapi szolgálatukat, ami magában foglalja a gyülekezeti tagok köszöntését, egyházfenntartói járulékok könyvelését, szeretetvendégséghez megterítenek, ha valami hiányzik pótolják, ha valami nincs a helyén, helyére teszik … stb. Akik gyülekezetünkhöz csatlakoztak, arról számoltak be, hogy jó volt érezni, hogy kedves, baráti közösségbe kerültek. Mert a betérők érezhették a segítséget, az útmutatást a presbiterek részéről.

 

2. Úrvacsora:  Úrvacsorát évi 7 alkalommal (Böjt, Húsvét, Pünkösd, Új kenyér, Új bor, Reformáció, Karácsony),  nagy ünnepekkor mindkét nap szoktunk osztani. Úrvacsorás istentisztelet előtt bűnbánati istentiszteletet tartunk, általában 3 napon keresztül esti órákban.

 

3. Keresztség: a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása a vasárnapi Istentisztelet keretében történik, megfelelő előkészítést követően. (Különleges és indokolt esetben a bibliaórán.)

A felnőtt keresztségre a felnőtt konfirmációs tanfolyam után kerül sor. 2012-ben 3 felnőtt kérte a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Ebben az esetben háromszor egy órás felkészítő alkalmon szükséges megjelenni a sákramentum kiszolgáltatásához.

 

4. Biblia óra: ősztől tavaszig heti egy alkalommal tartjuk esténként. Igeolvasás, s rövid magyarázat után az igével kapcsolatban felmerülő kérdéseket, gondolatokat osztjuk meg egymással. A 2011-es évhez képest a tavalyi évben duplájára nőtt azok száma, akik szívesen látogatták a biblia órát – aktív tagként kapcsolódtak be.

 

5. Gyermek istentisztelet: vasárnaponként tartjuk párhuzamosan a felnőtt istentisztelettel. Gyülekezeti tagunk lelkiismeretesen szolgál a gyermekek között, ebben is növekedést tapasztaltunk.

 

EGYÉB ALKALMAK, HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ, KERESZTELÉS

 

1. Baba-mama klub: A 3 éve beindított baba-mama klub célja, hogy  azok az anyukák is egy kicsit közelebb kerüljenek gyülekezetünkhöz, akik eddig elzárkóztak, vagy pedig nincs lehetőségük részt venni a vasárnapi istentiszteleteken. A klubot heti két alkalommal tartom a 2012. áprilisától évtől az anyukák kérésére. Hétfőn 10-15 gyermek, pénteken 4-8 gyermek között van a részvétel. Úgy látom, hogy ebből a közösségből legnehezebb a szülőket integrálni a gyülekezetbe – az anyukák szívesen énekelnek keresztyén énekeket, imdákoznak gyermekeikkel étkezés előtt, de sokan játszóháznak tekintik a klubot – a tapasztalatom az, hogy amint elkezdi gyermekük az óvodás hittanoktatást, s elmondja az első imádságát otthon, az első kis ovis hittanon tanult énekecskét (Kicsi vagyok, de nagy a hitem), megjelennek, nem gyakran, de ott vannak istentiszteleten.

 

2. Hittan óra általános iskolában: eddigi jelentéseimben arról írtam: „még mindig kevés létszám” – örömmel számolhatok be arról, hogy „beindult” a református hittan. Alsó tagozatban két órát tartok. Első osztályosok: 8 fővel, 2-4 osztályosok: 7 fővel vannak jelen. Vannak olyan diákok, akik nincsenek megkeresztelve, de hozzám járnak. Ebben az évben szeretnék a szülők kérni a keresztelést.  

 

3. Hittan óra óvodában: az idei évben a kicsik létszám is nőtt. Csütörtök délután két órában vagyok a gyermekek közt, a két csoportban összesen 20-23 gyermek vesz részt a hittan órán. A foglalkozások rövidek, 30 percesek, mert 3-4 éves gyerekek is bekapcsolódtak a hitéletbe, melynek azért örülök, mert a szülők

 

4. Konfirmáció: 5 fővel kezdünk, 4 fő konfirmált virágvasárnapi istentiszteleten. A felkészülést szeptemberben kezdtük. A konfirmációra készülés része a konfirmációi előkészítő alkalmak látogatása, a vasárnapi istentiszteleteken való részvétel, presbiterek előtt számadás  az elsajátított ismeretről.  2012-ben 6 felnőtt konfirmált – ők önszántukból döntöttek így – 2 fő katolikus volt.

 

5. Presbiteri biblia óra: Minden hónap első hétfő estéjén tartjuk. Igeolvasással kezdődnek ezek az alkalmak, imádsággal zárulnak, de nem bibliatanulmányozásról szól, hanem az előttünk álló feladatokat osztjuk föl egymás között. az aktuális gyülekezeti programokra közösen készülünk, beszámolunk a gyülekezetben történt dolgokról.  A presbiterek valóban lelki sáfárai gyülekezetünknek – áldozatos munkájukkal példát mutatnak a gyülekezeti tagoknak. Maximálisan részt vesznek a hittan tábor, jótékonysági bál szervezésében, gyülekezeti terem, templom rendben tartásában, templomkert rendezésében az istentiszteleti alkalmakon való segítő jelenlétük mellett.

 

6. Irodalmi és történelmi esték: 2-3 havonta rendezzük meg  - vasárnap du-i istentisztelet keretén belül. Igeolvasás, imádság után meghívott vendégeink szolgálnak. 2012-ben DR. Szabó Szabolcs  előadását hallhattuk, melyet a Himnuszról tartott, Gaál Tibor a gyermeknevelésől, Kertész Attila a zeneterápiáról, Kiss László Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről.

 

7. Szabadtéri istentisztelet: augusztus utolsó vasárnapján tartjuk templomunk kertjében úrvacsoraosztással egybekötve. Istentisztelet után bábelőadással lepjük meg a gyermekeket, utána  helyben készített „finomsággal” (slambuc, paprikás krumpli, lángos) látjuk vendégül a részt vevőket. Városunk helyi Józsa Gergely Néptánccsoportja, a Cantica Nova Énekkar és a Kozármislenyi Fúvószenekar évek óta színesíti alkalmunkat.

 

8. Cantica Nova Énekkar: az énekkar előzetes egyeztetéssel vesz részt a gyülekezeti alkalmakon – 2012-ben 17 alkalommal szolgáltak istentiszteleteken.

 

9. Filmklub: egy évben 2-3 filmet vetítünk gyülekezetünkben. 2012. évben: Passió, Nick Vujicic élete c. filmet néztük.

 

10. Diakóniai tevékenység: évente segítjük Böjte Csaba testvér árva  gyermekeit természetbeni adományokkal, valamint gyülekezetünk részére fölajánlott ruhákkal szoktuk segíteni gyülekezetünk tagjainak.

 

11. Gyülekezeti kirándulás: 2012-ben terveztük, sajnos nem valósult meg a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei kirándulás – 2013. április 2. hetében tervezzük megvalósítani. Útvonal: Fehérgyarmat – Szatmárcseke – Tiszacsécse – Túristvándi  - Tákos – Csaroda – Nyíregyháza – Debrecen.

 

12. Kozármislenyi Fúvószenekar: „András napi jótékonysági koncertünk” évente kerül megrendezésre. A zenekar a teljes bevételt fölajánlja gyülekezetünknek – így sikerült vásárolnunk 2012-ben  fénymásolót, valamint a gyermekeknek kiegészítettük a karácsonyi csomagot.

A zenekar szívesen szolgál más gyülekezeti alkalmakon, zsoltárok, énekeskönyvi énekek alatt kíséri a gyülekezetünknek.

 

13. Kozármislenyi Református Gyülekezet Énekkara: 2013 februárjában tartja első alakuló próbáját az énekkar, 10-15 főből áll, egyszólamú énekeskönyvi, ifjúsági énekekből álló repertoárral készülnek szolgálni gyülekezetünkben.

 

Igei alkalmakon kívül az alábbi módon szeretnénk megszólítani a településünkön lakókat:

 

• gyülekezetünk életét reprezentáló, önálló és karban tartott internetes honlappal,

• havi egy alkalommal, rendszeresen megjelentetett gyülekezeti hírmondóval, Kozármislenyi Református Hírharang

• a városi önkormányzati lapban való megjelenéssel

  

TEMPLOM, GYÜLEKEZETI TEREM, TEMPLOMKERT

Gyülekezeti termünkben és templomunkban nem történt felújítás. A harangláb betonozása és meszelése került kivitelezésre tavasszal. A gyülekezeti terembe aktuálissá vált egy tisztasági festés, de fölmerül a gyülekezeti terem belső szigetelése, esetleg plusz radiátorok vásárlása. A radiátorok nem képesek fölfűteni a gyülekezeti termet, s a szigetelés hiánya miatt a téli időszakban meglehetősen hideg van.

Elkészíttettük a gyülekezeti terem fölötti tetőtér beépítés tervrajzát. Hosszú távú terveink között szerepel annak megvalósítása. 4 szobát, 2 vizesblokkot tudnánk kialakítani az emeleten.

 

Templomkertünkben elhelyezett szobrok karbantartására igyekszünk odafigyelni, állagukat megóvni. Gyülekezeti tagok gondoskodnak a kerti munkákról, a fűnyírásról, virágoskertekről. Nyáron elkészült a templom mögötti szalonnasütőnk, valamint padokat helyeztünk el a lombos fák árnyékában.

 

Kozármisleny, 2013. január 24.